EU Project

EU Project

„Šaltkalvių kvalifikacijos tobulinimo darbo vietoje projektas“

 

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04-0017
Projekto data: 2020/12/21 – 2022/12/21
Priemonė: Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje.

 

UAB „Euromontas“ 2020 m gruodžio 21 dieną pradėjo vykdyti projektą „Šaltkalvių kvalifikacijos tobulinimo darbo vietoje projektas“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

 

Šio projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą ir tobulėjimą, jų profesinį mobilumą, gebėjimą sparčiai prisitaikyti prie įvairių naujovių ir inovacijų. Projekto metu siekiama apmokyti 225 darbuotojus. Projektas vykdomas su 8 partneriais, kurie pasidalino savo sukauptomis žiniomis ir prisidėjo paruošiant išsamią mokymų programą.

 

Įgyvendinus specifinius profesinius mokymus kils apmokytų darbuotojų kvalifikacija, darbuotojai įgis profesinių specifinių žinių ir gebėjimų. Projekto dėka bus skatinamas darbuotojų prisitaikymas prie ūkio pokyčių, ugdomas darbuotojų pasitenkinimas darbu, didinamas lojalumas įmonei, auginamas įmonės konkurencingumas ir dominavimas rinkoje.

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.